Artikkel nummer

CDZBLDR1

Kniv til rullekniv kittet.