Garanti

3 års Brother garanti

Hvem udsteder denne garanti

Denne garanti er udstedt af
Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11
61118 Bad Vilbel
E-mail: info@brothersewing.eu
(i dette dokument benævnt "Brother").

Hvem Brother udsteder denne garanti til

Brother udsteder denne garanti til dig, hvis du har købt produktet fra ny hos en autoriseret Brother forhandler og er den første køber og slutbruger af produktet.

Lovbestemte garantirettigheder

Ud over denne garanti har du lovbestemte garantirettigheder i forhold til forhandleren. Denne garanti begrænser ikke disse lovbestemte garantirettigheder.

Hvilke produkter denne garanti omfatter

Denne garanti omfatter maskinen samt tilbehør (samlet benævnt "dette produkt" i dette dokument), bortset fra

  • nåle, pærer, trykfødder, spoler, knive, redskaber og broderirammer
  • øvrige dele, som kræver regelmæssig vedligeholdelse, påfyldning eller udskiftning, og som udsættes for normal slitage (herunder, men ikke begrænset til, spolehuse, nåleplader, remme og nåletrådere og holdere)
  • forbrugsdele
  • produkter anvendt inden købet, demonstrationsmodeller og istandsatte produkter; dog dækker garantien produkter, som er istandsat af Brother

Hvad Brother giver garanti for

Brother garanterer, at maskinen er uden materiale- eller fabrikationsfejl, bortset fra de anførte undtagelser i dette dokument. Garantien dækker reparation eller udskiftning af maskinen på Brothers regning, alt efter Brothers skøn. Garantien dækker dog ikke følgeskader uden for dette produkt, f.eks. materiale, der er blevet ubrugeligt, eller tab af fortjeneste.

Hvornår denne garanti ikke dækker

Denne garanti dækker ikke:

  • Materialeskade, der skyldes udefrakommende påvirkninger af dette produkt
  • Skade på grund af forkert montering, forkert eller uhensigtsmæssig brug, misbrug, uagtsomhed eller uheld (herunder, men ikke begrænset til, transport af dette produkt, hvis det ikke er korrekt klargjort eller indpakket)
  • Skade, der skyldes anvendelse af andet udstyr eller andre programmer af andre mærker end Brother sammen med dette produkt (herunder, men ikke begrænset til, anvendelse af forbrugsdele og tilbehørsdele)
  • Denne garanti BORTFALDER, hvis produktet ændres på nogen som helst måde (herunder, men ikke begrænset til, som et resultat af forsøgte garantireparationer uden Brothers godkendelse, eller ændring eller fjernelse af serienummeret)

Hvor længe denne garanti er gyldig

Denne garanti er gyldig i 3 år fra købsdatoen.
Hvis maskinen anvendes erhvervsmæssigt, er denne garanti gyldig i 1 år fra købsdatoen.

Hvor denne garanti dækker

Denne garanti dækker i EU, Island, Norge, Rusland og Schweiz.

Hvad du skal gøre, hvis du mener, at der er opstået et problem, som garantien dækker

Underret den autoriserede Brother forhandler, du har købt maskinen hos, om problemet inden for garantiperioden, og send maskinen for din egen regning til forhandleren sammen med den oprindelige faktura eller kvittering, hvoraf fremgår købsdatoen, beskrivelse af produktet og forhandlerens navn. Hvis du ikke kan komme i kontakt med den autoriserede Brother forhandler, skal du kontakte Brother inden for garantiperioden. Brother oplyser dernæst, hvortil du skal sende maskinen sammen med den oprindelige faktura eller kvittering.

Hvad Brother gør derefter

Hvis denne garanti dækker det opståede problem på din maskine, vil Brother enten reparere eller udskifte maskinen for egen regning, alt efter Brothers skøn. Brother sender for egen regning den reparerede maskine eller en erstatningsmaskine til Brother forhandleren, hvor du har indleveret maskinen til garantireparation. Hvis du får oplyst af Brother, at garantireparationen sker et andet sted, bliver maskinen sendt til dette sted.