Artikkel nummer

Broderirammer til V3LE, V5LE, V7

Disse rammer passer til V3LE, V5LE, V7

MF180 13 x 18 cm magnetramme kr 1995,-

EF73 2 x 6 cm ramme         Kr   695,-

EF74 10 x 10 cm ramme     Kr   895,-

EF75 13 x 18 cm ramme     Kr 1095,-

EF81 16 x 26 cm ramme     Kr 1395,-

EF91 20 x 20 cm ramme     Kr 1095,-

EF92 20x 30 cm ramme     Kr 1195,-

BF2  10 x 18 cm ramme     Kr 2195,- Borderramme til broderi i endeløse baner

BF3  10 x 30 cm ramme     Kr 2995,- Borderramme til broderi i endeløse baner

SEF150 15 x 15 cm ramme Kr 1295,-