Artikkel nummer

Print til skær udvidelse

Vejl. pris 250,-

Man sætter sine filer op I CanvasWorkspace, her er det så muligt at hente lilustrationer ind, tilføje skære-kanter og -mærker (som SDX-maskinen kan aflæse). Gem hele filen som en PDF-fil, der så nemt kan printes.

Hent skære-filen frem i SDX-maskinen og læg arket på skæremåtten. Maskinen scanner selv efter mærkerne og skærer efterfølgende helt nøjagtigt ud.